Informasjon før utfylling


I feltet for kommentarer ønsker vi at du skriver følgende informasjon 

* Er minst en av dere medlem av Den norske kirke?
* Har en av dere vært gift før?
* Hvis dere har med vigsler fra et annet kirkesamfunn, må det oppgis 

Finner du ikke ønsket kirke i listen?
Kontakt Kirketorget på e-post kirketorget.bergen@kirken.no eller på tlf.: 55 59 32 10

Bestill vielse for inneværende og neste kalenderår