Informasjon


Orientering om dåpen

For å starte utfyllingen trengs et 11-sifret fødselsnummer. Dersom dere ikke har barnets fødselsnummer, kan dere bruke deres eget. Dere vil motta en kode på sms for å gå videre i prosessen.
Velg kirke og dato der det er ledig plass.
I første omgang er det nok å fylle ut navn på barnet og kontaktinformasjon til dere foreldre. Har dere ennå ikke bestemt navn på barnet, kan dere likevel sende påmeldingen. Dåpsattest kan ikke utstedes hvis ikke barnets navn er godkjent i folkeregisteret.
Etter at dato for dåpen er bekreftet, kan dere senere gå til "Jeg vil åpne en registrering", og oppdatere innholdet med for eksempel faddere. Bruk samme person - og telefonnummer som ved første innlogging.

NB! Om dere ønsker å endre dato må dere ta kontakt med oss.

Ovennevnte opplysninger er nødvendige for oppfølging og gjennomføring av dåpen, blant annet for utstedelse av dåpsattest. 

Vi tildeler dåpsplasser etter "førstemann-til-mølla"-prinsippet. Det vil si at vi tildeler plass ut fra når en forespørsel er registrert som mottatt i vår database. Dersom det tar lang tid å fylle ut skjema, kan en annen søker til samme plass komme dere i forkjøpet. Det anbefales derfor å ha fødsels- og personnummer klart for barn og foreldre i forkant.

Opplysningene som vi innsamler i forbindelse med dåpen vil bli benyttet i forbindelse med oppfølging av dåpen.
 

Korona relatert informasjon

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Korona-epidemien, kan tidspunkt for dåpen avvike fra det som står på gudstjenesten i påmeldingen. Hvis det er tilfelle, vil menigheten kontakte dere. Det er også restriksjoner på hvor mange som kan samles, og menigheten vil kunne informere dere om hva som er gjeldende i gudstjenesten i kirken der dere skal ha dåp.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kirketorget på telefon 55 59 32 10 eller på e-post til kirketorget.bergen@kirken.no