Konfirmantpåmelding
Bergen domkirke menighet 2024


Konfirmanten
Hei! Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet. Fristen er nå gått ut men det er fremdeles mulig å melde seg til enten Ten Sing eller Samlingsbasert undervisning. KRIK-gruppen er dessverre full. Du velger gruppe og skriver inn hvem du ønsker å komme på gruppe med.

NB! Vi kan dessverre ikke garantere at du får førstevalget ditt derfor er det viktig at du skriver flere valg. Men forsøker så godt vi kan å etterkomme ønskene dine.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Felter med * må fylles ut. OBS! Det er viktig at konfirmantens mobilnummer registreres.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Vi ønsker å bli litt bedre kjent med deg. Skriv litt her om deg selv og hva du liker å gjøre på fritiden.
2. Er det noe vi bør vite om deg?
Skriv fult navn på dem du ønsker å være på gruppe med:

Skole

Velg hvilken interessegruppe du ønsker som 1. valg

 

Velg hvilken interessegruppe du ønsker som 2. valg
Velg konfirmasjonsdag og kirke

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
1. Vi ønsker å tilrettelegge for alle våre konfirmanter. Er det noe vi bør vite om? For eksempel allergier, familiesituasjon, sykdom, fysiske/psykiske utfordringer eller annet.
2. Dersom noen har økonomiske utfordringer kan man søke menigheten om å få dekket deler eller hele utgiften. Søknaden sendes til si942@kirken.no.
Kan du som foresatt bidra med noe av følgende i løpet av året:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan du som foresatt bidra med noe av følgende i løpet av året: