Bergen kirkelige fellesråd > Kirkelige handlinger > Forespørsel om dåp
Dåpsregistrering

Korona relatert informasjon

På grunn av restriksjoner i forbindelse med Korona-epidemien, gjennomføres dåpsgudstjenester med kun ett barn om gangen. Tidspunkt for dåpen kan derfor bli en annen enn den som står på gudstjenesten i påmeldingen.

Menigheten vil kontakte dere for å avtale eksakt klokkeslett for dåpen, og å gjøre avtale om dåpssamtale.

Informasjon om antall som kan delta i dåpen finnes på Bjørgvin bispedømmes nettside