Vinterferire 2021


Den påmelde
Fyll ut feltene med informasjon om barnet. De mørke feltene må alltid fylles ut. Kontaktinfo til foresatte kommer under.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite angående allergier eller annen spesiell tilrettelegging?


Hvilken skole går barnet på?

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: